Tyholttunet barnehage


Velkommen til Tyholttunet barnehage

Vi er en privat barnehage eid og drevet av Barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA. Vi har barn og barnebarn av SINTEF-ansatte, og eksterne søkere.

Barnehageforeningen eier også http://www.prestegardsjordet.no

Barnehagen er tilsluttet http://www.pbl.no

Barnehagen ligger fritt og åpent til med flott utsikt over byen, uten trafikk og støy. Vi har en stor og variert utelekeplass og romslige lokaler inne.

Visjon

“Mennesker, mangfold, muligheter.”

Hvorfor velge oss

  • Vi har dobbelt så mange førskolelærere pr. barn sammenlignet med andre barnehager.
  • Vi har erfarne og stabile ansatte med lavt sykefravær
  • Vi har små, oversiktlige grupper med barn fra 1-6 år
  • Lavt sykefravær blant barna
  • Svært gode resultater på Trondheim kommunes brukerundersøkelser